Ανατολική Πελοπόννησος

Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Καταιγίδα
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 13:00 έως 13 Αυγ 18:00
 • Τοπικές καταιγίδες

Θεσσαλία

Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Βροχή
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 09:00 έως 13 Αυγ 16:00
 • Κατά διαστήματα ισχυρή βροχή
Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Καταιγίδα
 • Επίπεδο Κινδύνου: Μέτριο
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 11:00 έως 13 Αυγ 19:00
 • Τοπικά ισχυρές καταιγίδες

Ανατολική Στερεά & Εύβοια

Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Καταιγίδα
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 12:00 έως 13 Αυγ 16:00
 • Τοπικές καταιγίδες
Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Βροχή
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 12:00 έως 13 Αυγ 16:00
 • Κατά διαστήματα ισχυρή βροχή

Θράκη

Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Βροχή
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 12:00 έως 13 Αυγ 16:00
 • Κατά διαστήματα ισχυρή βροχή
Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Καταιγίδα
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 15:00 έως 13 Αυγ 19:00
 • Τοπικές καταιγίδες

Ανατολική Μακεδονία

Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Βροχή
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 03:00 έως 13 Αυγ 16:00
 • Κατά διαστήματα ισχυρή βροχή
Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Καταιγίδα
 • Επίπεδο Κινδύνου: Μέτριο
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 12:00 έως 13 Αυγ 19:00
 • Τοπικά ισχυρές καταιγίδες
Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Καταιγίδα
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 14 Αυγ 00:00 έως 14 Αυγ 16:00
 • Τοπικές καταιγίδες
Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Βροχή
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 14 Αυγ 00:00 έως 14 Αυγ 16:00
 • Κατά διαστήματα ισχυρή βροχή

Κεντρική Μακεδονία

Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Βροχή
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 09:00 έως 13 Αυγ 16:00
 • Κατά διαστήματα ισχυρή βροχή
Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Καταιγίδα
 • Επίπεδο Κινδύνου: Μέτριο
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 11:00 έως 13 Αυγ 19:00
 • Τοπικά ισχυρές καταιγίδες

Δυτική Μακεδονία

Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Βροχή
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 09:00 έως 13 Αυγ 16:00
 • Κατά διαστήματα ισχυρή βροχή
Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Καταιγίδα
 • Επίπεδο Κινδύνου: Μέτριο
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 11:00 έως 13 Αυγ 19:00
 • Τοπικά ισχυρές καταιγίδες

Δυτική Πελοπόννησος

Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Καταιγίδα
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 11:00 έως 13 Αυγ 16:00
 • Τοπικές καταιγίδες

Δυτική Στερεά

Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Καταιγίδα
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 09:00 έως 13 Αυγ 16:00
 • Τοπικές καταιγίδες

Νησιά Ιονίου

Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Καταιγίδα
 • Επίπεδο Κινδύνου: Μέτριο
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 05:00 έως 13 Αυγ 13:00
 • Τοπικά ισχυρές καταιγίδες
Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Καταιγίδα
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 14 Αυγ 00:00 έως 14 Αυγ 04:00
 • Τοπικές καταιγίδες
Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Βροχή
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 14 Αυγ 00:00 έως 14 Αυγ 04:00
 • Κατά διαστήματα ισχυρή βροχή

Ήπειρος

Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Καταιγίδα
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 09:00 έως 13 Αυγ 13:00
 • Τοπικές καταιγίδες
Artboard Created with Sketch.
 • Είδος Κινδύνου: Βροχή
 • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
 • Ενεργό: Από 13 Αυγ 09:00 έως 13 Αυγ 13:00
 • Κατά διαστήματα ισχυρή βροχή