Θράκη

Artboard Created with Sketch.
  • Είδος Κινδύνου: Καταιγίδα
  • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
  • Ενεργό: Από 26 Ιουν 00:00 έως 26 Ιουν 16:00
  • Τοπικές καταιγίδες
Artboard Created with Sketch.
  • Είδος Κινδύνου: Βροχή
  • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
  • Ενεργό: Από 26 Ιουν 00:00 έως 26 Ιουν 19:00
  • Κατά διαστήματα ισχυρή βροχή