Κεντρική Μακεδονία

Artboard Created with Sketch.
  • Είδος Κινδύνου: Υψηλή θερμοκρασία
  • Επίπεδο Κινδύνου: Χαμηλό
  • Ενεργό: Από: 13 Ιουν 11:00 έως: 13 Ιουν 20:00
  • Αναμένονται τοπικά υψηλές θερμοκρασίες
  • fff