Ανατολική Μακεδονία

Artboard Created with Sketch.
  • Είδος Κινδύνου: Υψηλή θερμοκρασία
  • Επίπεδο Κινδύνου: Μέτριο
  • Ενεργό: Από: 18 Ιουλ 11:00 έως: 18 Ιουλ 20:00
  • Αναμένονται τοπικά υψηλές θερμοκρασίες
  • fff